ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ...
อ่านเพิ่มเติม

ขณะนี้ทางกองคลัง ได้ชำระเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ขณะนี้ทางกองคลัง ได้ชำระเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่ http://mis.bsru.ac.th ขอบคุณครับ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ติดต่อขอรับทุนที่ห้องกองคลัง

ประกาศ ----------------------------------------- ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ติดต่อขอรับทุนที่ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ภายในวัน ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(บกศ.) พนักงานราชการ และลูกจ้างเงิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ขณะนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2562

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2562 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 – วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

1,286 total views, 1 views today