ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 17 ธ.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มิน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 มาติดต่อรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 ขอให้มาติดต่อรับทุนการศึกษาที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยนำเอกสารต่อไปนี้มา 1. สำเนาบัตรนักศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ภายในวันที่ 7 ถึง 28 กันยายน 2561 โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 1. ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนท ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 7/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

กองคลัง ปิดให้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

กองคลัง ปิดให้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. เนื่องจากมีประชุมพนักงานทั้งมหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม
Loading...

 

558 total views, 1 views today