ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

กองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ประกาศด่วน เนื่องจากกองคลังพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 20และ26 สิงหาคมที่ผ่านมา ดังนั้น กองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องกองคลัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องทำการกั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา http://refund.bsru.ac.th

ประกาศ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา http://refund.bsru.ac.th ---------------------------------------------------------- ข้อมูลในเว็บไซต์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทำการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ http://refund.bsru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทำการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ ------ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ---- ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เร่งดำเนินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เร่งดำเนินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด --------------------------------------- สำหรับผู้ท ...
อ่านเพิ่มเติม

หากนักศึกษามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเข้ามาติดต่อชำระเงินได้ เฉพาะในวันที่ 23 และ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

ประกาศ เนื่องจากเคาน์เตอร์กองคลัง ปิดการให้บริการจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นั้น หากนักศึกษามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรือรับใบรับรองต่างๆ (จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับท ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสรรงบประมาณกว่า 30ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19 จัดสรรงบประมาณกว่า 30ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัย บำรุงคณะ สาขา และอื่นๆ) เกือบร้อยละ 30 ให้นักศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2564

ประกาศ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับท ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

2,087 total views, 1 views today