ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ วั ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีส่วนลด ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงให้นักศึกษาร้อยละ 20 โดยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

*** ประกาศ ***(โปรดอ่านให้ครบถ้วน) ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง

ประกาศ - ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้ - ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพัน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การยื่นซองประมูลราคาเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้ ประกาศ เรื่อง ยื่นซองประมูลราคาเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม-มบส แบบฟอร์มใบเสนอประมูลราคา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังปิดให้บริการเคาน์เตอร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(Covid-19) จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศ กองคลังปิดให้บริการเคาน์เตอร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(Covid-19) จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 **แต่หากกรณีที่ท่านต้องการชำระเงินเร่งด่วน สามารถต ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ E-Donation

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านระบบ E-Donation โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพียงทำรายการผ่าน Mobile B ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ...
อ่านเพิ่มเติม

ขณะนี้ทางกองคลัง ได้ชำระเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ขณะนี้ทางกองคลัง ได้ชำระเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่ http://mis.bsru.ac.th ขอบคุณครับ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

1,486 total views, 2 views today