ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน ฤดูร้อน/2563

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน ฤดูร้อน/2563 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 – วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์ว ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานรายชื่อพร้อมสถานะการโอนเงินแบบพร้อมเพย์เพื่อช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ 1,000 บาท

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานรายชื่อพร้อมสถานะการโอนเงินแบบพร้อมเพย์เพื่อช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 และชำระค่าลงทะเ ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ท ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจช่วยเหลือต้านภัย COVID-19 ลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจช่วยเหลือต้านภัย COVID-19 ลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือการเรียนผ่านระบ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2564

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2564

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้า ที่ผู้อำ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักศึกษาที่ชำระเงินก่อนลดค่าธรรมเนียม

ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักศึกษาที่ชำระเงินก่อนลดค่าธรรมเนียม _____________ มหาวิทยาลัยดำเนินการคืนเงินให้กับนักศึกษาที่กรอกข้อมูลขอรับเงินในเว็ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ วั ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีส่วนลด ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงให้นักศึกษาร้อยละ 20 โดยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

*** ประกาศ ***(โปรดอ่านให้ครบถ้วน) ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง

ประกาศ - ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้ - ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพัน ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

1,693 total views, 3 views today