ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

กองคลังปิดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 23 – วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562

กองคลังปิดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 23 - วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ ขออภัยในความไม่สะดวก ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ___________________________________________________________ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ อบรม สัมมนา

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 4/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2561

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 15 พ.ค. 2562 – 9 มิ.ย. 2562 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี ม ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังปิดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562

กองคลังปิดให้บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 เนื่องจากมีการงดการเรียนการสอนในวันเลือกตั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม
Loading...

 

852 total views, 3 views today