ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2561

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 15 พ.ค. 2562 – 9 มิ.ย. 2562 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี ม ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังปิดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562

กองคลังปิดให้บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 เนื่องจากมีการงดการเรียนการสอนในวันเลือกตั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2562

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 17 ธ.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มิน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 มาติดต่อรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 ขอให้มาติดต่อรับทุนการศึกษาที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยนำเอกสารต่อไปนี้มา 1. สำเนาบัตรนักศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ภายในวันที่ 7 ถึง 28 กันยายน 2561 โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 1. ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนท ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

734 total views, 1 views today