ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนที่ปฏิบัติ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกรุ่นทุกระดับ พิมพ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังเปิดให้บริการในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

ประกาศ กองคลังเปิดให้บริการในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. เพื่อให้ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยไม่เร่งรีบและเกิดความปลอดภัย ขออภัยในความไม่สะดวก ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ —— วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขณะนี้ เป็นช่วงการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ ขณะนี้ เป็นช่วงการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ ที่กองคลังอาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น และให้นำใบแจ้งชำระมาติดต่อ (หากไม่มี โปรด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ปิดให้บริการกองคลัง

ประกาศ ปิดให้บริการกองคลัง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ทางกองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564   ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565   ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศทุนการศึกษา(ผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา) 1/2564

ประกาศทุนการศึกษา(ผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา) ----------------------------- ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่มี ผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้มาติดต่อขอรับทุนที่ห้องกองคลัง ...
อ่านเพิ่มเติม

ทางกองคลังและสำนักกิจการนักศึกษาดำเนินการตัดทุนกู้เรียน กยศ. และ กรอ.ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษากู้เรียน กยศ. และ กรอ. ---------------------------- ทางกองคลังและสำนักกิจการนักศึกษาดำเนินการตัดทุนกู้เรียน กยศ. และ กรอ.ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาพบส่วนต่าง สามารถชำร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขอให้นักศึกษามารับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ ทุนการศึกษา ------------------------------- ขอให้นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 60 61 และ 62 ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ติดต่อขอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 2

ประกาศ การคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 2 ------------------------------ รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ได้รับคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่ 2 ซึ่งจะไ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

3,082 total views, 4 views today