ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(บกศ.) พนักงานราชการ และลูกจ้างเงิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ขณะนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2562

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2562 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 – วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   - นักศึกษา ได้รับเงินในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแ ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - นักศึกษา ได้รับเงินในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด นักศึกษาที่แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบของไวรัส COVID-19

ประกาศ การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด นักศึกษาที่แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ** โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ตอนนี้นักศึกษาทั้งหมดจะมีการแบ่งเป็น ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังปิดทำการเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ กองคลังปิดทำการเพิ่มเติมเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในระหว่างนี้ทางกองคลังทำช่องทางติดต่อออนไลน์ไว้ที่ทาง facebook กองคลัง และหากเป็นวันที่เจ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2563

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม
Loading...

 

1,225 total views, 2 views today