ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ให้มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ภายในวันที่ 7 ถึง 28 กันยายน 2561 โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 1. ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนท ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 7/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

เอกสารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกองทุน  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประกาศมห ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง ปิดให้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

กองคลัง ปิดให้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. เนื่องจากมีประชุมพนักงานทั้งมหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ การประชุม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 2 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง ปิดทำการวันที่ 14(ครึ่งวัน) และ 15 มิ.ย. 2561

ประกาศ กองคลังปิดการให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561 (ปิดตั้งแต่ 12.00 น.) วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 (ทั้งวัน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ ขออภัยในความไม่สะดวก หมายเหตุ : งดรับบริการด้านการรั ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง ปิดการให้บริการในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2561 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ

กองคลัง ปิดการให้บริการในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2561  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการในวันดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

481 total views, 2 views today