อัตราการชำระเงิน

อัตราการชำระเงิน และค่าปรับต่างๆ (ปรับปรุง ณ วันที่ 9 พ.ย. 2565) 

 

การชำระเงิน นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษา ปริญญาโท
และ ป.บัณฑิต
หมายเหตุ
จ่ายค่าเทอมล่าช้า วันละ20 บ.
(ไม่เกิน500บ.)
วันละ 50 บ.
(ไม่เกิน 1,000 บ.)
วันละ 50 บ.
(ไม่เกิน 1,000 บ.)
ปริญญาตรี รหัส 51 ขึ้นไป
วันละ 50 บ.
(ไม่เกิน1,000บ.)
วันละ 50 บ.
(ไม่เกิน1,000บ.)
ปริญญาตรี รหัส 61 ขึ้นไป
ขอ transcript , ใบรับรอง 100 บ. 100 บ. 150 บ. ปริญญาเอก 200 บ.
ขอสอบปลายภาค 100 บ. 100 บ.
ขอสอบวิทยานิพนธ์ 5,000 บ. รหัส 47 ลงมา 3,000 บ.
เงินประกัน
ของเสียหาย
300 บ. 300 บ. 500 บ. ปริญญาเอก 5,000 บ.
รักษาสภาพ(พักการเรียน) 1,500 บ.(รหัส 51 ขึ้่นไป) 1,500 บ.(รหัส 51 ขึ้่นไป) 1,000 บ.
2,500 บ.(รหัส 61 ขึ้่นไป) 2,500 บ.(รหัส 61 ขึ้่นไป)
โอนหน่วยกิต 20 บ. 20 บ. หน่วยละ 100 บ.
(ต่างสถาบัน 150 บ.)
หากไม่เคยยกเว้นหน่วยกิต
คิดค่าปรับ 500 บ. ครั้งเดียว
(เมื่อเกิน 3 ภาคเรียนแรก)
หน่วยกิตละ 20 บ.
(รหัส 63 ขึ้นไป)
หน่วยกิตละ 20 บ.
(รหัส 63 ขึ้นไป)
ยกเว้นหน่วยกิต หน่วยละ 10 บ.
(ค่าธรรมเนียม 20 บ.)
หน่วยละ 10 บ.
(ค่าธรรมเนียม 20 บ.)
หน่วยกิตละ 50 บ.
(รหัส 63 ขึ้นไป)
หน่วยกิตละ 50 บ.
(รหัส 63 ขึ้นไป)
ขอจบล่าช้า 200 บ. 200 บ.
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 200 บ. 200 บ.
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บ. 1,000 บ. 500 บ.

14,762 total views, 6 views today