ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

กองคลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -------------------------------------------------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ถึง วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ช่องทางการชำระเงิน 1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ธ ...
อ่านเพิ่มเติม

การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารช่อชงโค

มหาวิทยาลัย ประกาศ การสมัครและยื่นซองประมูลที่พื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร อาคารช่อชงโค ชั้น 1 รายละเอียด ดังนี้ ประกาศสมัครและยื่นซองประมุลเช่าพื้นที่ ใบเสนอราคาประมุลเช่าพื้นที่ ผู้ที่สนใจ สาม ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ เชื้องาม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณกมลทิพย์ เชื้องาม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการตามมติที่ประชุมสภา ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษาติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563(เพิ่มเติม) , 2/2563 (เพิ่มเติม), 1/2564 ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ดังมีรายชื่อใน QR Code นี้ ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ตั้งแต่ว ...
อ่านเพิ่มเติม

การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคารช่อชงโค (รอบ 2)

ประกาศ การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคารช่อชงโค ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  ประกาศ สมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร   เอกสารแนบท ...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 (กรณีผู้ปกครองเบิกได้) มาติดต่อขอประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิก ได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 ที่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินแนบเบิกหน่วยงานราชการ (กรณีผู้ปกครองเบิกได้) มาติดต่อขอประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิก ได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 (วั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ช่องทางการชำระเงิน 1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที ...
อ่านเพิ่มเติม

การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคารช่อชงโค

ประกาศ การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคารช่อชงโค ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศเช่าพื้นที่ขายอาหาร 2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 3. ใบ ...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 (กรณีผู้ปกครองเบิกได้) มาติดต่อขอประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิก ได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2565 ที่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินแนบเบิกหน่วยงานราชการ (กรณีผู้ปกครองเบิกได้) มาติดต่อขอประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเบิก ได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 (วั ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

3,662 total views, 1 views today