ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองคลัง

กองคลัง ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” (No Gift Policy)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” (No Gift Policy) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกัน แก้ไขปัญหา การทุจร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/ 2566

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567 ช่องทางการชำระเงิน 1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนผลการเรียนสูงสุด ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนผลการเรียนสูงสุดของสาขาภาคเรียนที่ 2/2565 ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 สิ่งที่นักศึกษาทุนจะต้องมีก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูล 1. E-mail ขอ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(ทุกงบ) สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ(ทุกงบ) สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ทุนความถนัดทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564 – 1/2565

ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนความถนัดทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และ 2564 (เพิ่มเติม) รหัส 61 62 63 ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ภาค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/ 2566

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ช่องทางการชำระเงิน 1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิ ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการจัดเตรียมผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายสนับสนุน

กองคลัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการจัดเตรียมผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายสนับสนุน ---------------------------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ทุนศรีสมเด็จฯ ทุนความสามารถพิเศษ 2564 และ 2565

ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนสาขาวิชา รหัส 64 ทุนศรีสมเด็จฯ รหัส 64 ทุนความสามารถพิเศษ รหัส 64 และ 65 สิ่งที่นักศึกษาทุนจะต้องมีก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูล 1. E-mail ของนักศึกษาที่เป็น  รห ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2565

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2565 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ช่องทางการชำระเงิน 1.) นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

กองคลังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -------------------------------------------------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

4,738 total views, 7 views today