การอบรมสัมมนา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 21 มีนาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน ...
อ่านเพิ่มเติม

19 – 21 มิ.ย. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 19 - 21 มิถุนายน 2559 เอกสารแ ...
อ่านเพิ่มเติม

17 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) ด้านการจัดซื้อจ้าง ด้านคลังพัสดุ และด้านการเงิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) ด้านการจัดซื้อจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม

17 – 18 ก.ย. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย เอกสารและงานนำเสนอ ไฟล์นำเสนอโครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม

12 – 13 ธ.ค. 2556 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงิน งานคลังและบัญชี

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงิน งานคลังและบัญชี เอกสา ...
อ่านเพิ่มเติม

2,396 total views, 4 views today