ขอแสดงความยินดี ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

กองคลัง สำนักงานอธิการบด

Read more

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเงินเบิกจ่ายเงินและจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภั

220 total views, no views today

Read more