ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ทุนความถนัดทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564 – 1/2565

ประกาศ

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

  • ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนความถนัดทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และ 2564 (เพิ่มเติม)
    รหัส 61 62 63

  • ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

  • ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนความถนัดทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รหัส 62 63 64

สิ่งที่นักศึกษาทุนจะต้องมีก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูล

1. E-mail ของนักศึกษาที่เป็น  รหัสนักศึกษา@O365.bsru.ac.th

2. สำเนาบัตรประชาชนโดยการเซฟไฟล์เป็นรูปภาพ เพื่ออัพโหลดในการยืนยันข้อมูล

3. บัญชีธนาคารโดยผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ (หากนักศึกษาได้มากกว่า 1 ทุนโปรดตรวจรายชื่อทุกหัวข้อ)

โปรดลงชื่อภายในวันที่  22 กันยายน 2566 นี้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าขอสละสิทธิ์ไม่ประสงค์ขอรับทุน

ประกาศขั้นตอนการรับเงินทุนการศึกษา

      1. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนสนับสนุนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่   รายชื่อนักศึกษาทุน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล

https://link.bsru.ac.th/n35  หรือ QR Code  เปิดรูปภาพ

———————————————————————————————————————-

      2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่   รายชื่อนักศึกษาทุน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล

https://link.bsru.ac.th/n36  หรือ QR Code  เปิดรูปภาพ

———————————————————————————————————————-

     3. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนศรีสมเด็จ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนความถนัดทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รหัส 62 63 64 

คลิกที่นี่  รายชื่อนักศึกษาทุน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล

https://link.bsru.ac.th/n37  หรือ QR Code เปิดรูปภาพ