การเปิดบริการเคาน์เตอร์กองคลัง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2566

การเปิดบริการเคาน์เตอร์กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2566

วันจันทร์ – พุธ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

วันพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

หยุดวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์