กองคลัง ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” (No Gift Policy)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” (No Gift Policy) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกัน แก้ไขปัญหา การทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส