เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
แนวปฏิบัติในการถอนเงิน โครงการบริการวิชาการ
  1 files      53 downloads
Download
อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป
  1 files      1164 downloads
Download
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      7 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม
  1 files      76 downloads
Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม
  1 files      40 downloads
Download
สรุปค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและประชุม ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549 และพ.ศ.2555
  1 files      43 downloads
Download
วิธีการและขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเทอม
  1 files      48 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

15,473 total views, 34 views today