ประกาศ ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ทุนผลการเรียนสูงสุด ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

  • ทุนผลการเรียนสูงสุดของสาขาภาคเรียนที่ 2/2565

  • ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

สิ่งที่นักศึกษาทุนจะต้องมีก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูล

1. E-mail ของนักศึกษาที่เป็น  รหัสนักศึกษา@O365.bsru.ac.th

2. สำเนาบัตรประชาชนโดยการเซฟไฟล์เป็นรูปภาพ เพื่ออัพโหลดในการยืนยันข้อมูล

3. บัญชีธนาคารโดยผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ (หากนักศึกษาได้มากกว่า 1 ทุนโปรดตรวจรายชื่อทุกหัวข้อ)

โปรดลงชื่อภายในวันที่  12 – 22 กันยายน 2566 นี้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าขอสละสิทธิ์ไม่ประสงค์ขอรับทุน

หากมีข้อสงสัย กรณีที่ไม่มีชื่อตนเอง ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      1. ทุนผลการเรียนสูงสุดของสาขาภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศมหาลัยทุนผลการเรียนสูงสุด 2/2565

คลิกที่นี่   รายชื่อนักศึกษาทุน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล

https://link.bsru.ac.th/q0i  หรือ QR Code  เปิดรูปภาพ

———————————————————————————————————————-

      2. ทุนสนับสนุนโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศทุนสนับสนุนโรงเรียน 2564

คลิกที่นี่   รายชื่อนักศึกษาทุน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อ ให้เข้าสู่ Link ด้านล่าง Login โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล

https://link.bsru.ac.th/q0n  หรือ QR Code  เปิดรูปภาพ

———————————————————————————————————————-