การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารช่อชงโค

มหาวิทยาลัย ประกาศ การสมัครและยื่นซองประมูลที่พื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร อาคารช่อชงโค ชั้น 1 รายละเอียด ดังนี้

 

  1. ประกาศสมัครและยื่นซองประมุลเช่าพื้นที่
  2. ใบเสนอราคาประมุลเช่าพื้นที่

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารได้ที่กองคลัง ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 – 3 พฤศจิกายน 2565  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024737000 ต่อ 1200 (คุณสุภาพร)