การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคารช่อชงโค (รอบ 2)

ประกาศ

การสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคารช่อชงโค ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมสาธิต
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 ประกาศ สมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร  

เอกสารแนบท้ายประกาศ (รอบ 2)

ใบเสนอราคาประมูล

ติดต่อ คุณสุภาพร แผ้วสะอาด โทร 02-473-7000 ต่อ 1200  หรือ 086-8273581

กองคลัง งานรายได้