รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

————————————————————————————————————————————-

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561

http://financebsru.bsru.ac.th/download/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ-ว?wpdmdl=1722

————————————————————————————————————————————

แนวปฏิบัติในการถอนเงิน โครงการบริการวิชาการ

http://financebsru.bsru.ac.th/download/แนวปฏิบัติในการถอนเงิน?wpdmdl=1704

————————————————————————————————————————————-

แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ

http://financebsru.bsru.ac.th/download/แบบฟอร์มการขออนุมัติเบ?wpdmdl=1646

————————————————————————————————————————————-

แนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงินโครงการบริการวิชาการ

http://financebsru.bsru.ac.th/download/community_service003?wpdmdl=1767

————————————————————————————————————————————-

ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิน-ถอนเงินโครงการ

http://financebsru.bsru.ac.th/download/ตัวอย่างบันทึกนำส่งเงิ?wpdmdl=1769

————————————————————————————————————————————-