เอกสารทั้งหมด

เอกสารกองคลัง

Title Download
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการรายได้จากการบริการตามภารกิจและบริการวิชาการ ประจำปี 2565
  1 files      8 downloads
Download
รายงานเงินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี
  1 files      10 downloads
Download
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ปี 2566 (ทุนสงเคราะห์)
  1 files      8 downloads
Download
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการรายได้จากการบริการตามภารกิจและบริการวิชาการ ประจำปี 2565
  1 files      17 downloads
Download

 

— หมวดหมู่ —

ข้อบังคับ   ประกาศทั่วไป  ประกาศมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  รายงานทางการเงินงบฐานะการเงิน   งบทดลอง   งบประจำปี   งบรายได้ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนต่อหน่วย ) สวัสดิการ  สำหรับนักศึกษา  สำหรับบุคลากร  หนังสือกระทรวงการคลัง  เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน  แบบฟอร์ม

85,393 total views, 65 views today