กองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ประกาศด่วน
เนื่องจากกองคลังพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 20และ26 สิงหาคมที่ผ่านมา
ดังนั้น กองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องกองคลัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องทำการกักตัว
หากต้องการมาชำระเงินเพื่อขอเอกสารที่มหาวิทยาลัย โปรดมาในวันที่ 2-3 กันยายน ส่วนช่องทางออนไลน์ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง