มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสรรงบประมาณกว่า 30ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19

จัดสรรงบประมาณกว่า 30ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

(จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัย บำรุงคณะ สาขา และอื่นๆ)

เกือบร้อยละ 30 ให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564

ประมาณคนละ 2,500-5,000 บาท

———————————————————————–

ลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

1. รหัสนักศึกษาตั้งแต่ 63 ลงไป

การลงทะเบียนเรียนจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และเปิดให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ผ่านธนาคารและตัวแทนรับชำระ)

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564 ซึ่งจะเป็นยอดที่มีส่วนลดแล้ว

 

2. นักศึกษาใหม่รหัส 64

เนื่องจากนักศึกษาได้ชำระเงินค่ารายงานตัวในภาคเรียนที่ 1/2564 ก่อนประกาศส่วนลดนั้น

ขอให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดคืนได้ที่เว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

โดยใช้เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง

———————————————————————–

หมายเหตุ : หากมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะประกาศลดเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบต่อไป

สำนักงานอธิการบดี : วันที่ 15 กรกฎาคม 2564