ขณะนี้ทางกองคลัง ได้ชำระเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ
ขณะนี้ทางกองคลัง ได้ชำระเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่ http://mis.bsru.ac.th
ขอบคุณครับ