กองคลังปิดทำการเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ
กองคลังปิดทำการเพิ่มเติมเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ในระหว่างนี้ทางกองคลังทำช่องทางติดต่อออนไลน์ไว้ที่ทาง facebook กองคลัง

และหากเป็นวันที่เจ้าหน้าที่สลับกันมาปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ 02-473-7000 ต่อ 1200-1202 (เคาน์เตอร์กองคลังโทร1202)
ขอบคุณครับ