อัตราการชำระเงิน

อัตราการชำระเงิน และค่าปรับต่างๆ (ปรับปรุง ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553) 

 

การชำระเงิน อัตรา นิสิตภาคปกติ อัตรา นิสิตภาคพิเศษ อัตรา นักศึกษา ป.โท
และ ป.บัณฑิต
หมายเหตุ
จ่ายค่าเทอมล่าช้า วันละ20 บ.
(ไม่เกิน500บ.)
วันละ 50 บ.
(ไม่เกิน 1,000 บ.)
วันละ 50 บ.
(ไม่เกิน 1,000 บ.)
ป.ตรีรหัส 51 ขึ้นไป
ปรับไม่เกิน 500
ขอ transcript , ใบรับรองต่างๆ 100 บ. 100 บ. 150 บ.
ขอสอบปลายภาค 100 บ. 100 บ.
ขอสอบวิทยานิพนธ์ 5,000 บ. รหัส 47 ลงมา 3,000 บ.
รับเงินประกัน
ของเสียหาย
300 บ. 500 บ. 500 บ. นิสิตภาคปกติ รหัสต่ำกว่า 50 ลงไป 200 บ.
นักศึกษาภาคพิเศษรหัสต่ำกว่า 50 ลงไป 500 บ.
รักษาสภาพ
(พักการเรียน)
500 บ. 1,000 บ. 1,000 บ. นิสิต รหัส 51 ขึ้่นไป
เทอมละ 1,500 บ.
คืนสภาพนักศึกษา เทอมละ 500 บ.+ ค่าธรรมเนียม 200 บ. เทอมละ 1,000 บ.+ ค่าธรรมเนียม 500 บ.
โอนหน่วยกิต 20 บ. 20 บ. หน่วยละ 100 บ.
(ต่างสถาบัน 150 บ.)
หากไม่เคยยกเว้นหน่วยกิต
คิดค่าปรับ 500 บ. ครั้งเดียว
(เมื่อเกิน 3 ภาคเรียนแรก)
ยกเว้นหน่วยกิต หน่วยละ 10 บ.
(ค่าธรรมเนียม 20 บ.)
หน่วยละ 10 บ.
(ค่าธรรมเนียม 20 บ.)
ขอจบล่าช้า 200 บ. 200 บ.
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 200 บ. 200 บ.
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 500 บ. 500 บ. 500 บ. ป.ตรี รหัส 51 ขึ้นไป 1,000 บ.

4,324 total views, 5 views today