กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภั

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีส่วนลด ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงให้นักศึกษาร้อยละ 20 โดยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

*** ประกาศ ***(โปรดอ่านใ

Read more

ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง

ประกาศ – ขอให้นักศ

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ

Read more

กองคลังปิดให้บริการเคาน์เตอร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(Covid-19) จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศ กองคลังปิดให้บริก

Read more