การประชุม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 7/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์มรกต  ภู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี และนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2561

การประชุมบุคลากรภายในกองคลัง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์มรกต  ภู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี และนางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการเปิดประชุมในครั้งนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

วาระการประชุมบุคลากรสังกัดกองคลัง วันที่ 6 ธันวาคม 2560

วาระการประชุมบุคลากรสังกัดกองคลัง ครั้งที่ 8/60 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทางกองคลังได้มีการจัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน และรับทราบข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง ...
อ่านเพิ่มเติม

199 total views, 2 views today