การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า


Version
Download2
Stock
File Size211.08 KB
Create Date08/06/2018
Download