ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี

อาคาร 100 ปี ชั้น 1

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1200 – 1202

โทรสาร 02-466-6663

แผนที่เดินทาง

1,887 total views, 5 views today