ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้มาติดต่อขอรับใบเสร็จลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อประกอบการแนบเบิก

ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิก

Read more

ประกาศ การคืนเงินส่วนลดค่าเทอม 1/2564 สำหรับนักศึกษารหัส 64(รอบ 1 เพิ่มเติม) และการเบิกคืนเงินรอบที่ 2

ประกาศ การคืนเงินส่วนลดค

Read more

ประกาศ ขณะนี้ เป็นช่วงการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยให้ชำระเงินที่กองคลังอาคาร 6 ชั้น 1 เท่านั้น

ประกาศ ขณะนี้ เป็นช่วงกา

Read more

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่มีชื่อได้รับการคืนเงินจากมหาวิทยาลัยและกระทรวง อว. ร้อยละ 50 ในรอบที่ 1

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหั

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากได้ชำระเงินก่อนประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของกระทรวง อว.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่

Read more

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จัดโปรโมชั่น แจก JOOX VIP ฟรี 1 เดือน มูลค่า 149 บาท สำหรับนักศึกษา 60,000 คนแรก

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคา

Read more

สำนักงานอธิการบดี โดยผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

สำนักงานอธิการบดี โดยผู้

Read more