ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากได้ชำระเงินก่อนประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของกระทรวง อว.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่

Read more

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จัดโปรโมชั่น แจก JOOX VIP ฟรี 1 เดือน มูลค่า 149 บาท สำหรับนักศึกษา 60,000 คนแรก

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคา

Read more

ประกาศ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา http://refund.bsru.ac.th

ประกาศ เฉพาะนักศึกษาที่ต

Read more

ประกาศ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 ให้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทำการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ http://refund.bsru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ

Read more

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า ก

Read more

หากนักศึกษามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเข้ามาติดต่อชำระเงินได้ เฉพาะในวันที่ 23 และ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

ประกาศ เนื่องจากเคาน์เตอ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสรรงบประมาณกว่า 30ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more