กองคลังเปิดให้บริการในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

ประกาศ กองคลังเปิดให้บริการในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
เพื่อให้ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยไม่เร่งรีบและเกิดความปลอดภัย
ขออภัยในความไม่สะดวก
หมายเหตุ :
กองคลังปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565
และจะเปิดบริการในวันที่ 18 เมษายน 2565