ประกาศ ปิดให้บริการกองคลัง

ประกาศ ปิดให้บริการกองคลัง
เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ทางกองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  โดยจะพร้อมให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้