ทางกองคลังและสำนักกิจการนักศึกษาดำเนินการตัดทุนกู้เรียน กยศ. และ กรอ.ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษากู้เรียน กยศ. และ กรอ.
—————————-
ทางกองคลังและสำนักกิจการนักศึกษาดำเนินการตัดทุนกู้เรียน กยศ. และ กรอ.ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว
หากนักศึกษาพบส่วนต่าง สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 16.30 น.
( ส่วนต่างไม่มีการคิดค่าปรับ )