ประกาศ การคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 2

ประกาศ การคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 2
——————————
รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ได้รับคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่ 2 ซึ่งจะได้รับเงินคืนทางพร้อมเพย์
บัตรประชาชนที่แจ้งไว้ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
(หากโอนไม่สำเร็จจะติดต่อนักศึกษาและจะโอนในวันถัดไป)
——————————–
ตรวจสอบได้ทาง Link : https://link.bsru.ac.th/8vg
หรือทาง QR Code