รายงานรายชื่อพร้อมสถานะการโอนเงินแบบพร้อมเพย์เพื่อช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ 1,000 บาท

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายงานรายชื่อพร้อมสถานะการโอนเงินแบบพร้อมเพย์เพื่อช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ 1,000 บาท
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 และชำระค่าลงทะเบียนก่อน 23 เมษายน 2564
– นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้ว สถานะ Complete แต่เงินไม่เข้าให้ติดต่อธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้
– นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วมีสถานะ Reject จะมีรายละเอียดกำกับอยู่ในรายงาน หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อธนาคาร
– นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในนี้ แสดงว่าได้รับส่วนลดไปแล้ว (ลดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564)
ตรวจสอบรายชื่อได้ตาม Qr Code นี้ หรือเว็บไซต์ https://link.bsru.ac.th/27q