กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ วัน-เวลาเปิดทำการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน(ตามมติ ครม.)
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา