กองคลังปิดให้บริการเคาน์เตอร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(Covid-19) จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศ กองคลังปิดให้บริการเคาน์เตอร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(Covid-19) จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
**แต่หากกรณีที่ท่านต้องการชำระเงินเร่งด่วน
สามารถติดต่อได้ ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 (มีเจ้าหน้าที่สลับมาปฏิบัติงาน)
**วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 15.00 น.**
**กรณี ชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต้องทำเอกสารขอชำระล่าช้า สามารถชำระเงินได้ทันที
**หรือหากต้องการชำระเงิน แต่มีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางมาชำระเงินได้ สามารถติดต่อข้อความที่เพจ facebook กองคลัง
ซึ่งเปิดและมีเจ้าหน้าที่ตอบในช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 น.-15.00 น. เท่านั้น
**การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ยังคงเปิดระบบชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ , เคาน์เตอร์เซอร์วิสและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
ตามปกติถึงวันที่ 26 มกราคม 2564
ขอบคุณครับ