กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ขณะนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

– นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และแจ้งในเพจ facebook ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จะได้รับเงินคืนในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับระบบของธนาคาร)

– จำนวนเงินที่โอนคือ ร้อยละ 20 ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ ค่าพัฒนาสาขา ของค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562

– ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีนักศึกษาระบุเลขที่บัญชีในเว็บไซต์ผิดหรือที่ไม่ใช่ของตนเอง – คนที่มีรายชื่อโอนเงิน แต่เงินไม่เข้า มี 2 กรณีคือ บัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือ บัญชีถูกปิดไปแล้ว

– รอบที่ 3 นี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณที่นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตรวจสอบรายชื่อที่กองคลังโอนในรอบที่ 3 ได้ที่ช่องทาง QR code หรือ

Google Doc : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4evevjuXgF1w2JJbyQ83WkA5zGnSa0JhCIYLVW7bFw

PDF : https://drive.google.com/file/d/12yS-bH0yc2gi8mCF2IU2AYkcZ3g43Ds2