ขอเชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนร้านค้าจำหน่ายอาหารทั่วไป สมัครและยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร อาคาร 1 ชั้น 2  รายละเอียด ดังนี้

 ประกาศ ขอเชิญชวนสมัครฯ

 ใบเสนอราคาประมูลเช่าพื้นที่

 

 ผู้สนใจ ติดต่อคุณสุภาพร แผ้วสะอาด    เบอร์ติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1200  

 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี       อาคาร 6 ชั้น 1