กองคลัง ปิดให้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

กองคลัง ปิดให้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

เนื่องจากมีประชุมพนักงานทั้งมหาวิทยาลัย

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ