กองคลัง ปิดทำการวันที่ 14(ครึ่งวัน) และ 15 มิ.ย. 2561

ประกาศ


กองคลังปิดการให้บริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561 (ปิดตั้งแต่ 12.00 น.)
วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 (ทั้งวัน)

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ
ขออภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ : งดรับบริการด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน

งานเอกสาร ติดต่อได้ที่งานพัสดุ