กองคลัง ปิดการให้บริการในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2561 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ

กองคลัง ปิดการให้บริการในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2561 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการในวันดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ