กองคลังปิดทำการวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

กองคลังปิดทำการวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยในวัน เวลาดังกล่าว