รายชื่อนิสิต-นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียน 2 / 2560

รวมรายชื่อนิสิต-นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียน 2 / 2560 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 หากชำระไปก่อนแล้วไม่มีปัญหาครับ) นิสิต-นักศึกษาที่มีรายชื่อตามนี้ ถ้าต้องการยื่นความจำนงค์ขอชำระค่าเทอม กรุณาติดต่อที่คณะครับ มิฉะนั้นจะต้องทำการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียน 2 / 2560
ไฟล์แบบ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R2NYnhiK0FlsHqcQOwIAqgcW69EGSczqIK0ot7Z_8lA/edit?usp=sharing (สามารถค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการกด Ctrl+F)
..

https://www.facebook.com/pg/financebsru/photos/?tab=album&album_id=792003304328890

หมายเหตุ : ในระบบมีรายชื่อ นิสิต กยศ.(เฉพาะ ธ.อิสลาม) และ กรอ. 2/2560 อยู่ด้วยเนื่องจากไม่มีสถานะทุน