ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน มาติดต่อขอรับทุนได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2561

ประกาศทุนการศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกผู้ใช้ผลการเรียน GPA ประเภททดสอบความถนัดทั่วไป GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT และประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
ตามรายชื่อที่แนบ มาติดต่อขอรับทุนได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.เป็นต้นไป

หลักฐานที่ต้องนำมา
– บัตรนักศึกษา
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของนักศึกษา)

ดูรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศรับทุน 60